Product by
Conclusion

Meer dan 50 organisaties binnen het sociaal domein, in maatschappelijke opvang, in de ketenzorg en bij verschillende Veilig Thuis organisaties gebruiken het CVS. Enkele voorbeelden:

UTRECHT

Conclusion Digital zet haar Cliënt-volgsysteem in voor 16 wijk- en buurtteams (sociaal en jeugd) binnen de gemeente Utrecht. Binnen deze teams zijn op dit moment dagelijks 160 medewerkers werkzaam. De doelstelling van de gemeente is het implementeren van een systeem welke de medewerkers ondersteunt bij hun werkzaamheden voor de burgers. Deze is gericht op stimulering van het leveren van een actieve bijdrage aan de maatschappij en het nemen van verantwoordelijkheid voor elkaar en de omgeving. Het vergroten van de zelfredzaamheid van de burger staat hierbij voorop. Dankzij de responsive web-applicatie worden de huisbezoeken eenvoudig met een tablet afgenomen en kan er aan de keukentafel geregistreerd worden.


ARNHEM

In het kader van de decentralisering, zet de gemeente Arnhem het Conclusion CVS in als regiesysteem voor het sociaal domein. Het gaat hier om de implementatie van een functioneel werkend regiesysteem dat is ingericht om regisseurs en managers in het gebiedsteam per 1 januari 2015 te ondersteunen bij de uitvoer van de nieuwe taken. Specifieke punten van de Gemeente Arnhem zijn onder andere een actieve bijdrage van burgers en het nemen van verantwoordelijkheid voor elkaar en hun omgeving. Daarnaast wordt gezorgd voor informatie-uitwisseling in en tussen werkprocessen en applicaties. Er worden koppelingen gerealiseerd met onder andere CORV, frontofffice, archief, GBA en backoffice.

Andere organisaties die het CVS inzetten:


“referenties”

Conclusion Digital
Herculesplein 80, Utrecht
bwoudstra@conclusion.nl
030 - 219 3861
email