Product by
Conclusion

EEN OPLOSSING VOOR HET SOCIAAL DOMEIN

Het CVS is een Cliënt Volg Systeem, waarmee u een oplossing heeft voor de registratie en monitoring van zorgtaken. Het CVS wordt modulair opgebouwd en is flexibel in te richten. De applicatie is ontwikkeld met als uitgangspunt flexibiliteit: het kan zich eenvoudig aanpassen aan de veranderende omgeving (zero based coding). Ter ondersteuning van wijk- en buurtteams bij uitvoering van de decentralisatie biedt het CVS diverse mogelijkheden waarin zowel front- als backoffice activiteiten worden gefaciliteerd, zoals:

Conclusion 1. Regie op casusdossiers met onder andere: automatische werklijsten, klantbeeld, Plan Van Aanpak, leefsysteem, ZRM, ecogrammen.
2. Burgerportaal: participatie door eigen toegang tot informatie, statusupdates en acties. Het burgerportaal kan eveneens dienen als zorgtoeleiding.
3. Zorgaanbiedersportaal: zorgaanbieders kunnen inloggen voor informatie bij overdracht en gegevensuitwisseling.
4. Backofficecommunicatie: product- en dienstencatalogus, registratie en communicatie voor financiële afhandeling (declaratie proces \ iWMO berichtenverkeer).
5. Interfaces met landelijke/gemeentelijke standaarden en systemen: samenwerken met betrokken ketenpartners (professionals), CORV ontsluiting, GBA koppelingen, SBVz koppeling, STuF platform, Verwijsindex Jeugd. Het Conclusion CVS ondersteunt de meest belangrijke koppelingen met interne én externe applicaties.

FLEXIBEL EN GEBRUIKSVRIENDELIJK

Dankzij de flexibiliteit van het regiesysteem kan elk gewenst werkproces ondersteund worden. Naast het regieproces zijn er diverse digitale communicatie momenten met onder andere de frontoffice voor ontvangen melding, de burger voor participatie en met de zorgverlener bij het overdragen van zorg. Samen met onze klanten wordt het CVS continu doorontwikkeld waardoor het systeem meegroeit met de behoeften van de markt. De kracht van het CVS is dat alle CVS-applicaties van onze klanten zijn samengebracht in het Master-CVS waardoor het mogelijk wordt om eenvoudig functionaliteiten en nieuwe modules met elkaar te delen.

Binnen de schermopbouw van het CVS is er gekozen voor een logische en intuïtieve user-interface. Er wordt consequent en consistent gebruik gemaakt van vele toepassingen voor presentatie en verwerking van gebruikers activiteiten, zoals:

  • Bedieningselementen (zoals buttons en pictogrammen) staan altijd op dezelfde plekken.
  • Buttons, functies, pictogrammen hebben altijd dezelfde acties
  • Grafische vormgeving is consistent waarmee de gebruiksvriendelijkheid van het dashboard hoog is.
  • Grafische vormgeving is intuïtief waardoor gebruikers snel zelfstandig kunnen werken.

  • Het testpanel van de gemeente Utrecht is erg positief over het gebruiksgemak van het CVS: "Na een uurtje had ik het idee dat ik 95% van de applicatie begreep en kon gebruiken" en "Makkelijk werken vanuit een aanmelding van één persoon en vandaaruit de leefeenheid kunnen opbouwen".