Product by
Conclusion
Als gemeente wordt u geconfronteerd met diverse wijzigingen binnen het sociaal domein. Vanaf 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Om mensen op een efficiënte wijze de juiste zorg te kunnen bieden zijn een nieuwe organisatie, nieuwe processen en optimale informatievoorziening nodig. Het Conclusion CVS biedt uitstekende ondersteuning bij de registratie, monitoring, informatievoorziening en betrokkenheid die zo belangrijk is in het sociaal domein. Onder andere de gemeente Utrecht en Arnhem hebben het CVS ingezet voor deze belangrijke gemeentelijke taak.